Sociaal-Juridisch

Nieuwe minimumbedragen werkloosheidsuitkering – gevolgen SWT

By 31 juli 2019 No Comments

Vanaf 1 juli 2019 zijn de minimumbedragen van de werkloosheidsuitkering verhoogd.

  Minimum dagbedrag Minimum maandbedrag
Gezinshoofd 50,60 euro 1.375,60 euro
Alleenstaande 41,46 euro 1077,96 euro
Samenwonende 30,65 euro 796,90 euro

 

Ingeval van SWT is er een RSZ-werknemersinhouding (6,5%) verschuldigd op de som van de werkloosheidsuitkering én de bedrijfstoeslag.

Deze aanpassing van de minimumbedragen van de werkloosheidsuitkering heeft mogelijks een invloed op de berekening van de RSZ- werknemersinhouding van uw SWT’ers.

Voor werknemers die het minimumbedrag ontvangen, zal er een nieuwe berekening moeten gebeuren van de werknemersinhouding op basis van het nieuwe bedrag.

Voor werknemers die een hogere werkloosheidsuitkering ontvangen, wijzigt er niets.

Opgelet: de berekende inhouding op het SWT mag niet als gevolg hebben dat het resterende totaalbedrag aan werkloosheidsuitkering en bedrijfstoeslag, lager zou zijn dan 1.449,73 euro/maand* voor een voltijds werkloze zonder gezinslast of 1.746,22 euro/maand* voor een voltijds werkloze met gezinslast.

* bedragen sinds 01/09/2018

 

Bron: https://www.rva.be/nl/documentatie/baremas/volledige-werkloosheid