Sociaal-Juridisch

Geen verhoging van het GGMMI op 1 juli 2019

By 31 juli 2019 No Comments

Op sectoraal niveau zijn de partners volop bezig met het onderhandelen van de loonenveloppe van 1,1%, en de invulling hiervan op sectoraal niveau. Momenteel hebben al meerdere protocolakkoorden het licht gezien.

Er is echter geen verhoging van de minimumlonen op nationaal niveau (CAO nr. 43). Er kon geen consensus bereikt worden voor de optrekking met 1,1% van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI)waardoor er ook geen cao in de NAR kon worden gesloten hierover.

 

Bron: persberichten