Nieuws

Type
30 mei 2018

In ons artikel ‘Uitbreiding flexi-jobs vanaf 01.01.2018’ hebben we u reeds ingelicht over de uitbreiding van de mogelijkheid om een beroep te doen op het systeem van flexi-jobs naar andere secto


30 mei 2018

Er is al heel wat inkt gevloeid over het thema mobiliteit. Recent zijn er enkele belangrijke beslissingen en wetgevende teksten aangenomen. Omdat velen het bos door de bomen niet meer zien, geven we hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste voorwaarden en regels.

Vergoeding of budget… of cash for car?


30 mei 2018

Ter uitvoering van de richtlijn 2014/50/EU m.b.t.


30 mei 2018

In België is het in principe verboden om werknemers op zondag te werk te stellen. Op dit verbod bestaan echter tal van uitzonderingen.


30 mei 2018

Als werkgever kan u vanaf 1 juli 2018 een werknemer jonger dan 21 jaar, zonder werkervaring, voordelig in dienst nemen via een starterjob. U kan deze jongeren een lager brutoloon uitbetalen en in de plaats een forfaitaire netto toeslag toekennen.  Concreet betekent dit hetzelfde nettoloon voor de jongere en een lagere loonkost voor de werkgever.


28 mei 2018

In ons artikel 'Break@work: check je verlofrechten' hebben wij u reeds geïnformeerd over de nieuwe onlinetoepassing van de RVA die toelaat om na te gaan hoeveel resterende verlofrechten men nog heeft. 

Via de onlinetoepassing zal voortaan door enkele vragen te beantwoorden een indicatie krijgen van de uitkering voor het door u gekozen type, toegespitst op uw situatie, of u nu  samenwonende bent of alleenstaande met of zonder gezinslast.


28 mei 2018

De relancewet heeft artikel 27 van de wet van 5.12.1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (cao-wet) gewijzigd met als doel o


28 mei 2018

De ministerraad van 18 mei 2018 heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd met een mechanisme dat zowel de werkgever als de werknemer responsabiliseert met als doel de sociaalprofessionele integratie te bevorderen.


28 mei 2018

In bepaalde sectoren hebben uitzendkrachten recht op een “pensioenpremie”  boven op hun brutoloon. Dit is het geval in sectoren waar de klant-gebruiker voor zijn vaste werknemers een bijdrage stort in het sectoraal fonds voor het aanvullend pensioen, terwijl de uitzendkrachten niet kunnen participeren aan de voordelen van dit fonds.

De cao's m.b.t. de pensioenpremies in de chemiesector (PC 116 en PC 207) werden verlengd tot 30 juni 2018 zonder wijziging van de bedragen. 

 


08 mei 2018
Thalento

Elke medewerker op de juiste plaats én een snelle match tussen kandidaat en job. Dat wil toch iedereen? Wel, vanaf nu kan dit nog beter door de integratie van de geavanceerde Thalento technologie in PratoFlex.