Nieuws

Type
28 september 2018

Het nieuwe schooljaar is opnieuw van start gegaan. Mogelijks zullen bepaalde van uw werknemer geïnteresseerd zijn in het volgen van een opleiding of cursus en willen ze hiervoor een beroep doen op educatief verlof. Hieronder kan u een overzicht terugvinden m.b.t.


28 september 2018

Op 3 april 2018 ontving het PC van de kledingindustriesector een verzoek om het systeem van loopbaansparen uit te werken. Wordt hiermee dit systeem nu ook effectief van toepassing binnen deze sector?


28 september 2018

Met de komst van de GDPR-wetgeving is privacy de laatste tijd opnieuw een hot item waar ook werkgevers in de arbeidsrelatie mee worden geconfronteerd. Dit item heeft alleszins ook een ruime toepassing. Gebruikt uw onderneming bijvoorbeeld track-and-trace in de dienstvoertuigen?


28 september 2018

De ministerraad heeft op 14 september 2018 een ontwerp van KB  goedgekeurd m.b.t. de economische relance en de versterking van de sociale cohesie dat voorziet in de verhoging van het maandelijkse inkomstenplafond vanaf 01.09.2018 voor bepaalde activiteiten.


28 september 2018

Goed nieuws voor vrijwilligers die zich inzetten in verenigingen met socio-culturele, jeugd- en sportactiviteiten, in maatschappelijke dienstverlening en onder andere de zorgsector.


27 september 2018

In de administratieve instructies van 2018/3 heeft de RSZ de algemene omschrijving aangepast van wat verstaan moet worden als ‘loon’ waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Specifiek werd het begrip ‘ten laste van de werkgever’ aangepast.


27 september 2018

Beroepschauffeurs met een rijbewijs C en D moeten in aantonen dat ze over voldoende vakbekwaamheid beschikken. Het is het vereist dat deze beroepschauffeurs om de 5 jaar een bijscholing volgen in een erkend opleidingscentrum.  Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de code 95.


27 september 2018

Er is vanaf 01.09.2018 een nieuw loonplafond voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen voor sportbeoefenaars van toepassing. 

De socialezekerheidsbijdragen voor sportbeoefenaars worden in principe berekend op het werkelijk loon, echter beperkt tot een loonplafond. Indien het werkelijk loon van de sportbeoefenaar het loonplafond zou overschrijden, dan worden de sociale zekerheidsbijdragen berekend op het loonplafond.

Vanaf 01.09.2018 bedraagt het loonplafond voor de sportbeoefenaars 2.326,62 euro. 

 


27 september 2018

De bedragen van de vergoedingen ingevolge CAO nr. 46 en 49 zijn geïndexeerd op 01.09.2018. 

Premie nachtarbeid 

Er moet een specifieke vergoeding worden toegekend aan werknemers die gewoonlijk werken in een arbeidsregeling met prestaties tussen 20u en 6u. 

Deze vergoeding is niet van toepassing: