Nieuws

Type
30 augustus 2018

Sinds 9 april 2018 is het verbod m.b.t. de terbeschikkingstelling in de verhuissector (PC 140.05) opgeheven. Dit doet echter geen afbreuk aan sectorale cao-bepalingen die het gebruik van uitzendarbeid in bepaalde sectoren nader regelen of aan bepaalde procedures onderwerpen.

Op 27 juni 2018 is er een sectorale cao gesloten in de verhuissector met betrekking tot eenverplichte opleiding voor uitzendkrachten en vaste werknemers.

Met deze cao wordt er een verplichte opleiding ingevoegd bij intrede in de sector met name:


29 augustus 2018

Indien u werknemers detacheert naar Frankrijk moet u rekening houden met heel wat formaliteiten zelfs indien het gaat over slechts één werkdag. 

Zo moet u : 


29 augustus 2018

Momenteel dient elke kleine of middelgrote onderneming (kmo) of iedereen die in Vlaanderen een zelfstandige activiteit wenst uit oefenen – behoudens in geval van uitzondering – de basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen.

Dit bewijs kan geleverd worden door: 


29 augustus 2018

In principe moet educatief verlof opgenomen worden tussen het begin van het betreffende jaar (of de eerste dag van effectieve aanwezigheid op de cursussen in geval van laattijdige inschrijving) en het einde van het schooljaar voor opleidingen die per schooljaar worden georganiseerd. Voor opleidingen die niet per jaar georganiseerd worden moet het educatief verlof opgenomen worden tussen het begin en einde van de opleiding.  

In geval van een tweede zittijd wordt de periode waarin het educatief verlof opgenomen kan worden, verlengd tot het einde van deze zittijd.


31 juli 2018
Prato Release Update

De zomervakantie is nog maar net begonnen maar we kijken alvast uit naar september, naar een nieuwe Prato Release Update. We zijn alweer toe aan de derde editie van het jaar. De Release Update zal deze keer plaatsvinden in Technopolis (Mechelen) op donderdag 6 september.


31 juli 2018

Op 1 juni 2018 is de sectorale cao m.b.t. de toekenning van een conventioneel onbetaald postnataal verlof van PC 322.01 in werking getreden.


31 juli 2018

Het Pendelfonds heeft op 10 juli 2018 een oproep gelanceerd voor het indienen van projecten om het woon-werkverkeer per fiets te bevorderen. U dient ten laatste op 10 augustus 2018 een indieningsnummer aan te vragen. 


31 juli 2018

Het kan gebeuren dat uw werknemers niet genoeg vakantiedagen hebben wanneer uw onderneming wegens jaarlijkse vakantie een paar weken sluit. U bent dan als werkgever niet verplicht om loon te betalen voor de ontbrekende vakantiedagen.


31 juli 2018

Het KB van 7 juni 2018 heeft de regels m.b.t. de gelijkstelling voor jaarlijkse vakantie voor personen in gedeeltelijke werkhervatting aangepast.


26 juli 2018

De kranten staan er de laatste tijd bol van: “Puffen geblazen en geen verkoeling in zicht”, “Zomerse temperaturen op komst” en “Ook volgende week blijft de zon ons nog verwennen”.  We kunnen al enkele weken genieten van zomerse temperaturen, waarbij er mogelijks zelfs sprake kan zijn van een hittegolf.