Nieuws

Type
26 december 2018

2019 brengt heel wat wijzigingen aan het migratielandschap in Vlaanderen. De single permit treedt in werking alsook andere wijzigingen in de migratiewetgeving.


26 december 2018

Een gepensioneerde kan onder bepaalde voorwaarden zijn/ haar pensioen combineren met een inkomen uit beroepsactiviteit.


26 december 2018

Sinds 10 november 2018 kan u als werkgever een scholingsbeding afsluiten i.h.k.v.


26 december 2018

Het definitief indexeringspercentage voor PC 200 is bekend!

Op 01.01.2019 worden de minimumbarema's, de reële lonen en het gewaarborgd minimuminkomen geïndexeerd met 2,16%.

Concreet heeft dit ook tot gevolg dat de jaarlijkse koopkrachtpremie 263,02 euro bedraagt in 2019.


26 december 2018

De sociale inlichtingen-en opsporingsdienst (SIOD) heeft op haar website onderstaande flitscontroles aangekondigd: 


26 december 2018

Sinds de 6e staatshervorming heeft Vlaanderen de bevoegdheid om outplacement in het kader van een individueel ontslag verder te regelen. Hierbij hoort ook een sanctioneringsbevoegdheid. Deze werd recent uitgewerkt door de Vlaamse regering in een Besluit.


26 december 2018

Goed nieuws voor de eindejaarsgeschenken! De fiscus heeft recent de bedragen van bepaalde geschenken verhoogd, in lijn met de bedragen die aanvaard worden door de RSZ. U dient zich als werkgever niet langer te beperken tot 35 euro bij het eindejaarsgeschenk.


26 december 2018

De maximumjaarbedragen voor de gunstige sociale en fiscale behandeling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn gekend.

Bonusplan

Werkgevers kunnen op basis van CAO nr. 90 al hun werknemers of een deel ervan op een fiscaal en sociaal gunstige manier een loonbonus toekennen die gebonden is aan de collectieve resultaten die een onderneming op basis van objectieve criteria behaalt. Om het sociaal en fiscaal voordelig regime te kunnen toepassen, dienen de voorwaarden van CAO nr. 90 en de wet van 21 december 2007 nageleefd worden.


29 november 2018

Binnenkort zullen meer werknemers die de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt een outplacement aanbod ontvangen van de werkgever in het geval van ontslag.


29 november 2018

We hebben het een tijdje geleden al aangekondigd, de wetgeving over het onbelast bijverdienen, ook wel de “Bijkluswet” zou worden bijgestuurd. De wijzigingen, die opgenomen werden in een nieuwe wet, zijn gepubliceerd.