Nieuws

Type
31 januari 2019

In ons artikel ‘VAA kosteloze terbeschikkingstelling van een woning – nieuw standpunt’ werd het nieuwe standpunt van de fiscus voor de berekening van het voordeel alle aard toegelicht.


30 januari 2019

Buitenlandse werkgevers zijn ertoe gehouden een voorafgaande limosamelding te verrichten voor hun werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België komen werken. Deze verplichting blijft zonder wijzigingen bestaan.


30 januari 2019

Een tijdje geleden hebben we geïnformeerd over een mogelijke verho


30 januari 2019

In ons artikel ‘Binnenkort gelegenheidsarbeid begrafenissector’ informeerden wij u reeds over het wetsontwerp dat een specifiek statuut van gelegenheidsarbeid voo


30 januari 2019

Bij de invoering van de flexi-jobs werd in artikel 7 van de wet van 16.11.2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voorzien dat de raamovereenkomst niet vereist was voor flexi-jobuitzendkrachten op voorwaarde dat de verplichte vermeldingen van de raamovereenkomst opgenomen werden in de intentieverklaring.


28 januari 2019
Prato Release Update

De eerste Prato Release Update van 2019 gaat door op donderdag 28 februari in het Biznis Hotel (Lokeren). Het wordt er weer één om niet te missen!


25 januari 2019

1. CO²-bijdrage voor het privégebruik van een bedrijfswagen

Sinds 1 januari 2005 betaalt u als werkgever maandelijks een CO²-bijdrage van zodra u aan uw werknemers een firmawagen toekent die zij ook voor niet beroepsdoeleinden mogen gebruiken (vb.


25 januari 2019

In ons artikel ‘verlenging pensioenpremies’ werd de verlenging van de pensioenpremie in PC 116 en 207 meegedeeld. Daarbij werden dezelfde bedragen als voor 2018 meegedeeld op basis van de lopende onderhandelingen in deze paritaire comités.


28 december 2018

In 2019 zullen er enkele aanpassingen zijn van het regionale doelgroepenbeleid in Vlaanderen, Brussel en de Duitstalige gemeenschap.