Nieuws

Type
13 februari 2019
Walk-In-Thursday

Diegenen die aanwezig waren op Polaris19, ons klantevent, wisten het al: Prato lanceert Prato ATS, een werving- en selectietool, volledig geïntegreerd in PratoFlex.


12 februari 2019

Het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV, ABVV en ACLVB) heeft een nationale stakingsdag voor betere werkomstandigheden aangekondigd op 13 februari 2019. 


31 januari 2019

Elke onderneming met meer dan 20 werknemers dient een werkgelegenheidsplan op te stellen. Dit plan bevat maatregelen om het aantal werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen.


31 januari 2019

Ondernemingen met gewoonlijk min. 50 werknemers dienen vanaf 2014 een analyserapport over hun bezoldigingsstructuur over te maken aan hun ondernemingsraad of syndicale delegatie.


31 januari 2019

Wanneer werknemers over een bedrijfswagen beschikken of gebruik hebben gemaakt van de mobiliteitsvergoeding is het verplicht om een bedrijfswagenattest af te leveren bij uitdiensttreding van de werknemer. Hiernaast zijn er wijzigingen op til waardoor dit attest overbodig zou worden…


31 januari 2019

In navolging van de Vlaamse overheid is uitzendarbeid vanaf 1 februari 2019 ook mogelijk in de Federale publieke sector.


31 januari 2019

Vanaf 01.01.2019 is het adoptieverlof uitgebreid en geldt er een regeling van pleegouderverlof voor langdurige pleegzorg dat gelijkwaardig is aan het adoptieverlof. 

 


31 januari 2019

In de zomer van 2018 werd het statuut van de vrijwilligers versterkt. Hierbij werd aangekondigd dat de vergoedingen die toegekend kunnen worden in bepaalde sectoren verhoogd zouden worden. Dit KB werd recent gepubliceerd.


31 januari 2019

Het bedrag van de maximaal vrijgestelde fietsvergoeding stijgt vanaf 1 januari 2019 naar 0,24 euro per kilometer.

Dit bedrag is enkel bevestigd door de fiscus dus het is nog even wachten op de aanpassing van de instructies van de RSZ hieromtrent.


31 januari 2019

Jaarlijks wordt het voor loonbeslag of loonoverdracht vatbaar gedeelte van het loon geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe grenzen voor loonbeslag en loonoverdracht waarmee men rekening dient te houden.