Nieuws

Type
03 augustus 2017

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk voorziet de mogelijkheid om een uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te sluiten.  De uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur wordt gesloten tussen het interimkantoor en de uitzendkracht met het oog op het uitvoeren van wisselende opdrachten van tijdelijke aard bij verschillende gebruikers.


01 augustus 2017

Op 13 juli 2017 werd er een wetsvoorstel ingediend ter wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen. 

De bedoeling van het wetsvoorstel is om gebruikers de mogelijkheid te geven om uitzendkrachten, die langer dan 3 maanden bij het aan het werk zijn, stemrecht te geven bij de sociale verkiezingen in de onderneming. Op die manier worden deze uitzendkrachten als volwaardige werknemers beschouwd en krijgen ze medebeslissingsrecht over de arbeidsvoorwaarden die ook op hen van toepassing zijn. 


01 augustus 2017

In eerdere artikels “premie langdurig werkzoekenden Vlaanderen vanaf 2017!” en “premie langdurig werkzoekenden Vlaanderen-update” kondigden we aan dat werkgevers voor aanwervingen van langdurig werkzoekenden in een vestiging gelegen in het Vlaams gewest onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op een premie, de zogenaamde aanwervingsincentive.


01 augustus 2017

De innovatiepremie werd in 2006 initieel ingevoerd als een éénmalige maatregel, maar werd telkens verlengd met 2 jaren. De laatste verlenging was geldig tot 1 januari 2017.


11 juli 2017
Thalento

Elke medewerker op de juiste plaats én een snelle match tussen kandidaat en job. Daar droomt toch iedereen van? Wel, vanaf nu kan dit nog beter in PratoFlex met de integratie van de geavanceerde Thalento technologie.


06 juli 2017
De PXL IT-studenten die na een succesvolle stage aan het werk gingen bij Prato. Van links naar rechts Dieter Possen - Andy Heyns - Yannick Lemmens - Tony Leekens

“Hoe Prato er in slaagt om de moeilijk te vinden IT-ers aan te trekken”

Hasselt - IT is een knelpuntberoep. Om constant goede IT-profielen aan te kunnen trekken, doet Hasselts IT-bedrijf Prato al een aantal jaren op rij beroep op Hogeschool PXL. Wat een succesformule blijkt te zijn want dit academiejaar krijgt de 4de PXL-IT stagiair een vast contract aangeboden.

 


30 juni 2017

De bedragen van CAO nr. 46 en 49 zijn geïndexeerd vanaf 01.06.2017. 

Er moet een specifieke vergoeding worden toegekend aan werknemers die gewoonlijk werken in een arbeidsregeling met prestaties tussen 20u en 6u. 

Deze vergoeding is dus niet van toepassing bij occasionele nachtprestaties, wanneer de arbeidsprestaties enkel tussen 6u en 24u plaatsvinden en wanneer de arbeidsprestaties gewoonlijk beginnen om 5u. 


29 juni 2017

Op 1 april 2016 werd er in België een kilometerheffing ingevoerd voor eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten totaalgewicht van meer dan 3,5 ton voor het gebruik in België van de autosnelwegen en van bepaalde gewestelijke en gemeentelijke wegen.

Deze kilometerheffing wordt berekend met behulp van een ‘on board unit’ (OBU), een toestel dat via GPS-technologie kan berekenen hoeveel kilometers zijn gereden op wegen die aan de kilometerheffing zijn onderworpen.


29 juni 2017

Vanaf 01.07.2017 gaan de spaarbanken over van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie (PC 308) naar het Paritair Comité (PC 310). Bijgevolg wordt ook de benaming van PC 308 aangepast naar 'Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen en voor kapitalisatie'. 


29 juni 2017

Onder betaalde sportbeoefenaars worden verstaan de personen die de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon dat een bepaald bedrag overschrijdt (art. 2,1 wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars). 

Het minimumbedrag van het loon om in aanmerking te komen als betaalde sportbeoefenaar en aldus onder de hierboven vermelde wet te vallen, wordt jaarlijks bij KB bepaald.