Nieuws

Type
07 november 2017
Prato Elvive

Alles kan beter. Daarom blijven we innoveren. Bij Prato werken we achter de schermen volop aan een gloednieuwe loonmotor. In eerste instantie komt Elvive er voor de dienstenchequesector. Andere sectoren volgen later. 

Onze droom? Elke dienstenchequemedewerker in België berekent haar of zijn nettoloon zélf. In amper 2 muiskliks. Reken maar eens uit hoeveel tijd én kosten je daarmee bespaart! 


31 oktober 2017
Prato GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming, het klinkt u waarschijnlijk bekend in de oren. Vanaf 25 mei 2018 treedt deze nieuwe verordening in werking.

Heeft uw bedrijf al stilgestaan bij de impact hiervan? 

 

 


27 oktober 2017

In het zomerakkoord van de federale regering werden er een aantal sociaaleconomische hervormingen die de regering wil doorvoeren aangekondigd.  

 


27 oktober 2017

Op 1 januari 2018 wijzigt de waardering van het voordeel alle aard voor IT-materialen. Dit werd meegedeeld in het persbericht van de Minister van Financiën op 25 oktober 2017.


27 oktober 2017

De Federale regering heeft op 26 juli 2017 haar zomerakkoord bekendgemaakt. Dit zomerakkoord bevat ambitieuze hervormingen voor jobs, koopkracht en sociale cohesie.

De maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden in wetteksten na het zomerreces. We volgend dit uiteraard nauw op. De meeste maatregelen zullen sowieso pas ingaan vanaf 2018.

Hieronder zetten we alvast de belangrijkste maatregelen op een rij.


26 oktober 2017

Jaarlijks dient u een actieplan optellen m.b.t. de wettelijke verplichtingen rond veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk en deze voor advies voorleggen aan het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) uiterlijk de eerste dag van de tweede maand voorafgaand aan het begin van het dienstjaar waarop het betrekking heeft. Concreet betekent dit dat het jaarlijks actieplan van 2018 voor advies moet voorleggen aan het CPBW vóór 1 november 2017.


26 oktober 2017

Feestdagen die in 2018 samenvallen met een gewoonlijke inactiviteitsdag in uw onderneming moeten in datzelfde jaar vervangen worden door een andere dag waarop er in uw onderneming normaal gezien wel gewerkt wordt. Hierdoor blijft het recht op 10 wettelijke feestdagen gewaarborgd in de onderneming. De vervangende feestdag neemt het karakter van de oorspronkelijke feestdag over. De vervangende feestdagen die collectief worden vastgelegd op ondernemingsniveau moet u voor 15 december 2017 binnen uw onderneming bekendmaken door middel van een gedateerd en ondertekend bericht.


26 oktober 2017

In principe moeten uw werknemers alle verlofdagen,  ADV dagen en vervangende feestdagen van 2017 opgenomen hebben ten laatste op 31 december 2017.  Als werkgever kan u dit best goed opvolgen en uw werknemers hieraan herinneren om onaangename verrassingen (strafrechtelijke of administratieve boetes) te vermijden. 

 


26 oktober 2017

Op zondag 29 oktober 2017 wordt de klok van 3 uur teruggezet naar 2 uur.  De klok wordt dus 1 uur teruggedraaid. Deze omschakeling heeft gevolgen voor uw werknemers die gedurende deze nacht in de nachtdienst werken en een uur meer zullen presteren.

CAO nr. 30 bepaalt hoe de bezoldiging van deze werknemers moet berekend moet worden. 


23 oktober 2017

In eerdere artikels kondigden we aan dat werkgevers voor aanwervingen van langdurig werkzoekenden in een vestiging gelegen in het Vlaams gewest onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op een premie, de zogenaamde aanwervingsincentive.