Nieuws

Type
26 juni 2017

Vanaf 1 juli 2017 is er een nieuw maximumbedrag van de forfaitaire kilometervergoeding van toepassing.

Het nieuwe bedrag stijgt voor de periode van 01.07.2017 t.e.m. 30.06.2018 van 0,3363 euro per kilometer naar 0,3460 euro per kilometer.

Indien het bedrag van de kilometervergoeding onder het nieuwe maximumbedrag blijft en voor zover de vergoeding werkelijke kosten dekt, zal deze vergoeding beschouwd worden als een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever door de fiscus en de RSZ.


26 juni 2017

In navolging van Vlaanderen en Brussel is ook Wallonië van start gegaan met een nieuw doelgroepenbeleid. De doelstelling is een grondige herschikking en vereenvoudiging en een transparanter wettelijk kader.

De focus van de nieuwe steunmaatregelen, die ingaan vanaf 1 juli 2017, ligt op drie specifieke doelgroepen:

  • jonge laag- en middelmatig geschoolde werkzoekenden (-55 jaar);
  • langdurig werklozen;
  • ouderen (55-plussers);

Daarnaast wordt een nieuwe vorm van arbeidsovereenkomst ingevoerd in het Waals Gewest, het inschakelingscontract.


26 juni 2017

CAO nr. 43 m.b.t. het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen werd vanaf 01.06.2017 met 2% geïndexeerd.

CAO nr. 43   
werknemers 18 jaar en ouder  1.562,59 euro
werknemers van 19 jaar en ouder + 6 maanden in dienst   1.604,06 euro
werknemers van 20 jaar + 12 maanden anciënniteit   1.622,48 euro

 


26 juni 2017

Een herstellende werknemer kan na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk hervatten om op die manier opnieuw te wennen aan een voltijds arbeidsritme. De arbeidsongeschikte werknemer heeft dus de mogelijkheid om zich geleidelijk aan te re-integreren in zijn job.

Voorwaarden:


22 juni 2017
Prato Release Update

De vorige Prato Release Update is nog maar net achter de rug en we hebben al een nieuwe editie gepland. De updates volgen elkaar snel op omdat we graag kort op de bal spelen. We willen jullie zo snel mogelijk, na het verspreiden van de meest recente release, op de hoogte brengen van de nieuwigheden en aanpassingen. Het event zal deze keer plaatsvinden in Technopolis in Mechelen.

 


20 juni 2017
Websubscribe

U houdt niet van tijdverlies? Wij ook niet. Daarom hebben we bij Prato Websubscribe bedacht, een nuttige module waarbij de kandidaat-uitzendkrachten zelf hun gegevens invoeren op een tablet of laptop.


20 juni 2017

Op 01.07.2017 worden zowel de lonen als de vergoeding van de verplaatsingstijd tussen de woonplaatsen van opeenvolgende gebruikers geïndexeerd. 

 

Lonen 

Zowel de schaallonen als de reële lonen worden vanaf 01.07.2017 geïndexeerd met 2%. 

 


20 juni 2017

Vanaf 01.06.2017 werd het flexi-loon geïndexeerd met 2%. Het flexi-loon  moet vanaf 01.06.2017 dus minimum 9,18 €  bedragen.

Daarnaast is er ook flexi-vakantiegeld verschuldigd op de prestaties geleverd in het kader van een flexi-job. Het flexi-vakantiegeld bedraagt 7,76% van het flexi-loon en moet samen met het flexi-loon aan de flexi-jobwerknemer betaald worden. Een flexi-jobwerknemer die het minimum ontvangt, zal dus vanaf 01.06.2017 een totale vergoeding van 9,88 € per uur ontvangen.


29 mei 2017

De Waalse regering lanceerde op 1 maart 2017 de nieuwe “elektronische steunportfolio voor Waalse KMO’s” met als doel de steunmaatregelen te groeperen en te vereenvoudigen. De invoering van de diverse cheques zal gefaseerd verlopen met als doel op 1 juli 2017 al de ondernemingscheques online actief te hebben.


29 mei 2017

Voor werkgevers die behoren tot de bouwsector (de zogenaamde BTP sector) is er sinds 22 maart 2017 een bijkomende verplichting bij een detachering van werknemers naar Frankrijk. Deze werkgevers moeten immers een BTP-kaart (= professionele identificatiekaart) aanvragen voor elke werknemer die ze naar Frankrijk detacheren.

Deze extra verplichting is bedoeld als aanvullend middel tegen illegale arbeid op bouwplaatsen.