Nieuws

Type
26 april 2018

De wet ter versterking van de economische groei en de sociale cohesie (Relancewet) die nog een aantal maatregelen van het zomerakkoord uitvoert, is eindelijk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Lees meer

25 april 2018

In mei 2018 hebben uw werknemers recht op 3 feestdagen. Vergeet dus zeker niet de regels over de feestdagen en vervangingsdagen in uw onderneming na te kijken.

Lees meer

24 april 2018

De maand mei is de maand bij uitstek voor de communie- en vrijzinnigheidsfeesten. Hoog tijd om de regels m.b.t. klein verlet voor communiefeesten en feesten van de vrijzinnige jeugd nog een keer op een rijtje te zetten.

Klein verlet 

In de wetgeving wordt er voorzien in een regeling waarbij werknemers onder bepaalde voorwaarden afwezig mogen zijn van het werk met behoud van hun normaal loon, naar aanleiding van bepaalde familiegebeurtenissen en voor de vervulling van de staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten. 

Lees meer

24 april 2018

Als uitzendkantoor kan u zich best voorbereiden op een bezoek van de arbeidsinspectie.

Lees meer

24 april 2018

Werkgevers uit de bouwsector kunnen zich best voorbereiden op de inspectieronde die in mei georganiseerd wordt door de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW). Tijdens deze inspectieronde zal worden nagegaan of de werven voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en welzijnswetgeving.

 

Lees meer

11 april 2018
Prato Release Update

Donderdag 24 mei vindt de volgende Prato Release Update plaats. Het wordt er deze keer weer één in XL formaat! Het event zal doorgaan in het Van Der Valk Hotel in Nazareth (Gent).
 

Wat mag u verwachten?

In de voormiddag worden op basis van de Release Notes alle nieuwe functionaliteiten (PratoFlex 1.41, 1.42, 1.43 en HiAnt 6.71), aanpassingen en belangrijke bug fixes besproken en toegelicht.

Lees meer

29 maart 2018

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk heeft een kader uitgewerkt voor het toepassen van anonieme praktijktesten als methode voor het vaststellen van inbreuken inzake discriminatie.

Lees meer

29 maart 2018

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft reeds op 1 oktober 2016 de eerste stap gezet m.b.t. de phasing out van de doelgroepvermindering oudere werknemers door enkele kleine wijzigingen door te voeren. De doelgroepvermindering voor oudere werknemers zal vanaf 1 juli 2018 nog verder beperkt worden door een verhoging van de aanvangsleeftijd en het invoeren van een uniform verminderingsforfait.

Lees meer

29 maart 2018

Naar aanleiding bepaalde bijzondere gebeurtenissen kan de werkgever aan zijn werknemers een geschenk toekennen in natura, in geld of in de vorm van geschenkcheques vrij van sociale zekerheidsbijdragen, mits bepaalde voorwaarden voldaan zijn.

De NAR heeft op 21 februari 2018 een positief advies gegeven op het voorstel om de door de RSZ aanvaarde maximumbedragen te verhogen. Daarbij wordt gevraagd om ook het maximaal vrijgestelde bedrag voor de aansluiting bij een vakorganisatie op te trekken.

Er wordt daarbij voorzien in een retroactieve verhoging vanaf 01/01/2017.

Lees meer