HiAnt Backoffice Advanced

Voor iedereen die HiAnt-expert wil worden. We leggen de klemtoon op de volgende backoffice-modules: codedefinities, koppeltabellen, kassen, provisies, export van lonen en facturen, margelijsten, …

Voor wie?

Gevorderde backoffice-medewerkers of managers die al een tijdje vertrouwd zijn met verloning en/of facturatie

Voorkennis?

 • Juridische voorkennis van de uitzendsector
 • Basiskennis van frontoffice-modules die besproken worden in de opleidingen HiAnt Frontoffice 1 en 2 of PratoFlex 1 en 2
 • Basiskennis van de Backoffice-modules ‘Verloning’ en ‘Facturatie’ uit de opleiding HiAnt Backoffice Basic

Wat?

 • Een dagopleiding met 9 modules:
 • De volledige flow van het verlonings- en facturatieproces
 • Module ‘Codedefinities’ (Wat betekenen deze codes precies?)
 • Module ‘Koppeltabellen’ (Hoe kan ik deze tabellen aanvullen of wijzigen?)
 • Module ‘Kassen’ (Hoe beheer ik mijn bedrijfskassen?)
 • Module ‘Provisies’(Hoe beheer ik de provisies van mijn kantoor?)
 • Module ‘Export van lonen en facturen’
 • Module ‘Margelijsten’ (Hoe krijg ik eenvoudig deze lijsten uit HiAnt?)
 • Praktijkcases die de deelnemers zelf aanreiken
 • Uitzonderingssituaties en ingewikkelde correcties in de diepte

U wisselt theorie af met praktische oefeningen op onze opleidingslaptops.

Praktisch

 • Locatie: Prato, Corda Campus - Corda 6, Kempische Steenweg 293 bus 35, Hasselt
 • Duur: van 9 tot 16 uur
 • Lunch: gevarieerde broodjeslunch voor iedere deelnemer

Documentatie en tools

 • Wij voorzien een opleidingslaptop
 • U ontvangt de handleidingen van de besproken modules via een link
 • U krijgt notitiemateriaal zoals een schrijfblok en balpen

Datum

 • Opleidingsdatum wordt bepaald in samenspraak met de trainer.