Verlenging pensioenpremies

In bepaalde sectoren hebben uitzendkrachten recht op een “pensioenpremie”  boven op hun brutoloon. Dit is het geval in sectoren waar de klant-gebruiker voor zijn vaste werknemers een bijdrage stort in het sectoraal fonds voor het aanvullend pensioen, terwijl de uitzendkrachten niet kunnen participeren aan de voordelen van dit fonds.

In PC 207 en PC 116 werd er op 17 december 2018 een sectorale cao afgesloten voor de verlenging van de pensioenpremies t.e.m. 31 december 2019. 

 

Sector

P.C.

Pensioenpremie te betalen door de uitzendbureaus

Vervaldatum

CAO van

Chemische nijverheid

116

0,63%

31 december 2019

17/12/2018

Chemische nijverheid

207

0,16%

31 december 2019

17/12/2018