Nieuwe bedragen pensioenpremies!

In bepaalde sectoren hebben uitzendkrachten recht op een “pensioenpremie”  boven op hun brutoloon. Dit is het geval in sectoren waar de klant-gebruiker voor zijn vaste werknemers een bijdrage stort in het sectoraal fonds voor het aanvullend pensioen, terwijl de uitzendkrachten niet kunnen participeren aan de voordelen van dit fonds.

De sociale partners hebben de cao's m.b.t. de pensioenpremies opnieuw verlengd op de vergadering van 19.12.2017. Er zijn daarbij enkele wijzigingen en enkele nieuwe sectoren waar er voortaan een pensioenpremie betaald zal moeten worden aan uitzendkrachten. 

 

Sector

P.C.

Pensioenpremie te betalen door de uitzendbureaus

Datum van inwerkingtreding

Vervaldatum

CAO van

Betonindustrie

106.02

0.82%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Metaal- machine- en elektrische bouw "Vlaanderen en Fabricom"

111.01

1.58%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

111.02

Metaal- machine- en elektrische bouw “Wallonië en Brussel”

111.01

1.45%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

111.02

Montage van bruggen en metalen

111.03

1.58%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Garagebedrijf

112

1.19%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Chemische nijverheid

116

0.63%

1 maart 2018

30 april 2018

23/01/2018

Petroleumnijverheid en - handel

117

0.61%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Voeding

118

1.09%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Vlasbereiding

120.02

0.53%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Schoonmaak

121

1.13%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Bouw

124

0.16%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Stoffering en houtbewerking

126

0.45%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Handel in brandstoffen

127

1.98%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen

127.02

1.98%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Drukkerij, grafische kunst en dagbladbedrijf

130

0.35%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

132

1.23%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Tabaksbedrijf, afdeling rook-, pruim- en snuiftabak

133
(vorige 133.02)

1.80%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

2.13%

1 februari 2018

Tabaksbedrijf, afdeling van de sigaren en sigarillo's

133
(vorige 133.03)

1.79%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

2.03%

1 februari 2018

Autobussen en autocars

140.01

0.49%

1 februari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

140.03

1.11%

1 februari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Afhandeling op luchthaven

140.04

0.49%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

0.61%

1 februari 2018

Verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten

140.05

0.56%

1 februari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Terugwinning van metalen

142.01

1.19%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Zeevisserij

143

0.82%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Landbouw

144

1.15%

1 januari 2018

28 februari 2018

19/12/2017

1.23%

1 maart 2018

31 december 2019

23/01/2018

Tuinbouwbedrijf

145

1.15%

1 januari 2018

28 februari 2018

19/12/2017

1.23%

1 maart 2018

31 december 2019

23/01/2018

Elektriciens: installatie en distributie

149.01

1.39%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Koetswerk

149.02

1.45%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Edele metalen

149.03

0.53%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

0.70%

1 februari 2018

Metaalhandel

149.04

1.39%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Chemische nijverheid

207

0.16%

1 maart 2018

30 april 2018

23/01/2018

Metaalfabrikatennijverheid

209

1.34%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Notarisbedienden

216

3.56%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Bedienden voedingsnijverheid

220

0.63%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

0.79%

1 februari 2018

Internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken

226

0.60%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Hotelbedrijf (arbeiders)

302

0.66%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Hotelbedrijf (bedienden)

302

0.68%

Vermakelijkheidsbedrijf (arbeiders)

304

0.99%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Vermakelijkheidsbedrijf (bedienden)

304

1.03%

Bewakingsdiensten (arbeiders)

317

0.40%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Bewakingsdiensten (bedienden)

317

0.41%

Begrafenisondernemingen (arbeiders)

320

0.20%

1 februari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Begrafenisondernemingen (bedienden)

320

0.20%

Beheer van gebouwen (arbeiders)

323

1.98%

1 januari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Beheer van gebouwen (bedienden)

323

2.05%

Diamantnijverheid en -handel
(alleen voor arbeiders)

324

1.98%

1 februari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Gas- en elektriciteitsbedrijf (arbeiders)

326

1.73%

1 februari 2018

31 december 2019

19/12/2017

Gas- en elektriciteitsbedrijf (bedienden)

326

1.79%

 

 

Bron: Circulaire Federgon van 15.01.2018, "Pensioenpremies: wijzigingen en verlengingen op 1 maart 2018", 20180288/EG/mdbr.