Ons aanbod

CRM

Wij groeien met u mee

CheQpoint groeit mee met uw business. U betaalt een lage instapkost en een vast bedrag per dienstencheque. In ruil krijgt u gebruiksvriendelijke software die uw administratie vereenvoudigt. In úw taal. Inclusief opvolging en support.


Snelle vervangingen

Niets zo vervelend als uw gezinnen moeten melden dat hun huishoudhulp ziek is. Dankzij de afwezigheidstool van CheQpoint stelt u onmiddellijk een optimaal alternatief voor.


STANDAARD

Contracten in een handomdraai

U genereert automatisch sociaaljuridisch correcte standaardcontracten in CheQpoint. Zowel voor uw huishoudhulpen als uw gezinnen. Hier en daar nog wat aanpassen? Dan kan heel eenvoudig in Word of een andere tekstverwerker.


Cheques automatisch valideren

Dankzij onze koppeling met Sodexo geniet u van een vlotte wisselwerking. Het systeem valideert uw elektronische dienstencheques automatisch. Zo kunnen uw consulenten altijd het overzicht bewaren en zich focussen op een betere dienstverlening.

Borderellenbeheer

Hoe sneller uw dienstencheques en borderellen bij Sodexo zijn, hoe sneller het geld op uw rekening staat. Dankzij CheQpoint drukt u automatisch de correcte borderellen af en krijgt u een overzicht van het totaalbedrag dat Sodexo u nog moet betalen.


Meten is weten

CheQpoint bevat standaard tientallen standaardlijsten voor een adequate rapportering. In slechts enkele muiskliks genereert u tabellen en grafieken voor Excel of Open Office. Hoeveel cheques zijn er gevalideerd? Wie heeft het meeste anciënniteit? Wie heeft er geen vakantiedagen meer over? Analyseren is makkelijker dan ooit.


Opleidingen

Basisopleiding voor medewerkers bij dienstenchequebedrijven. De eerste dag van de opleiding komen de vernieuwde basismodules ‘Werknemers’, ‘Particulieren’, ‘Planning’ en ‘Chequebeheer’ aan bod. Op dag twee focussen we op de handige automatische vervangingsmodule.


Referenties

Familiehulp
Runtime
PWA
Poetsbureau
Plus Home
Partena
Dienstenthuis
De Mangelaar
Avanti

Nieuws

26 juni 2017

Vanaf 1 juli 2017 is er een nieuw maximumbedrag van de forfaitaire kilometervergoeding van toepassing.

Het nieuwe bedrag stijgt voor de periode van 01.07.2017 t.e.m. 30.06.2018 van 0,3363 euro per kilometer naar 0,3460 euro per kilometer.

Indien het bedrag van de kilometervergoeding onder het nieuwe maximumbedrag blijft en voor zover de vergoeding werkelijke kosten dekt, zal deze vergoeding beschouwd worden als een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever door de fiscus en de RSZ.


26 juni 2017

In navolging van Vlaanderen en Brussel is ook Wallonië van start gegaan met een nieuw doelgroepenbeleid. De doelstelling is een grondige herschikking en vereenvoudiging en een transparanter wettelijk kader.

De focus van de nieuwe steunmaatregelen, die ingaan vanaf 1 juli 2017, ligt op drie specifieke doelgroepen:

  • jonge laag- en middelmatig geschoolde werkzoekenden (-55 jaar);
  • langdurig werklozen;
  • ouderen (55-plussers);

Daarnaast wordt een nieuwe vorm van arbeidsovereenkomst ingevoerd in het Waals Gewest, het inschakelingscontract.


26 juni 2017

CAO nr. 43 m.b.t. het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen werd vanaf 01.06.2017 met 2% geïndexeerd.

CAO nr. 43   
werknemers 18 jaar en ouder  1.562,59 euro
werknemers van 19 jaar en ouder + 6 maanden in dienst   1.604,06 euro
werknemers van 20 jaar + 12 maanden anciënniteit   1.622,48 euro

 


26 juni 2017

Een herstellende werknemer kan na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk hervatten om op die manier opnieuw te wennen aan een voltijds arbeidsritme. De arbeidsongeschikte werknemer heeft dus de mogelijkheid om zich geleidelijk aan te re-integreren in zijn job.

Voorwaarden:


22 juni 2017
Prato Release Update

De vorige Prato Release Update is nog maar net achter de rug en we hebben al een nieuwe editie gepland. De updates volgen elkaar snel op omdat we graag kort op de bal spelen. We willen jullie zo snel mogelijk, na het verspreiden van de meest recente release, op de hoogte brengen van de nieuwigheden en aanpassingen. Het event zal deze keer plaatsvinden in Technopolis in Mechelen.