Hervorming Vlaanderen: van Kinderbijslag naar Groeipakket vanaf 01.01.2019

Vanaf 01.01.2019 gaat het nieuw kinderbijslagsysteem ‘Groeipakket’ in Vlaanderen van start. Het betreft een verzameling van financiële tegemoetkomingen voor kinderen. 

Groeipakket

Elk kind gedomicilieerd in Vlaanderen ontvangt:

Groeipakket

Frequentie

Bedrag

Toepassing

Startbedrag

Eenmalig bij geboorte of adoptie

1.122 euro

Kinderen geboren of geadopteerd vanaf 01.01.2019

Basisbedrag

Maandelijks

163,20 euro

Kind geboren vanaf 01.01.2019

Schoolbonus

Jaarlijks in augustus

20 euro, 40 euro of 61,20 euro afhankelijk van de leeftijd

Alle kinderen

 

Extra toelagen

Sommige kinderen gedomicilieerd in Vlaanderen die extra ondersteuning nodig hebben, ontvangen:

Zorgtoeslagen

Frequentie

Bedrag

Toepassing

Wezentoeslag

Maandelijks

 • 163,20 voor een wees
 • 81,60 voor een half wees

Kinderen die een ouder verliezen vanaf 01.01.2019

Pleegzorgtoeslag

Maandelijks

63,03 euro

Kind geboren vanaf 01.01.2019

Zorgtoeslag voor specifieke ondersteuningsbehoefte

 

Maandelijks

Afhankelijk van de handicap/ aandoening tussen 82,37 euro en 549,12 euro

Alle kinderen

 

Sociale toeslag

Frequentie

Bedrag

Toepassing

Gezinsinkomen ≤ 30.984 euro

Maandelijks

 • 51 euro per kind bij 1 of 2 kinderen
 • 81,60 euro per kind bij 3 of meer kinderen

Onafhankelijk van de geboortedatum van het kind

Gezinsinkomen 30.984 – 61.200 euro + minstens 3 kinderen

Maandelijks

61,20 per kind

3e of volgend kind geboren vanaf 01/01/2019

 

Voor sommige kinderen die naar school gaan in Vlaanderen of Brussel of naar een erkende of gesubsidieerde kinderopvang gaan, zijn er participatietoeslagen voorzien:

 

Participatietoeslagen

Frequentie

Bedrag

Toepassing

Kinderopvangtoeslag

Per opvangdag

3,23 euro

Alle kinderen

Kleutertoeslag: kleuters van 3  jaar die ingeschreven zijn in een door de Vlaamse gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel

Per jaar

132,60 euro 

Alle kinderen

Kleutertoeslag: kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school

Per jaar

132,60 euro

Alle kinderen

Schooltoeslag: kinderen vanaf 3 jaar in een gezin met een laag inkomen die naar school gaan in een door de Vlaamse gemeenschap erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel

Per schooljaar

Vanaf schooljaar 2019 – 2020

 • 3-5 jaar: gemiddeld 98 euro
 • 6-12 jaar: gemiddeld 148 euro
 • 12-18 jaar: gemiddeld 682 euro
 • 18+: 50 euro bovenop studietoelage

Alle kinderen

 

Kinderbijslagfonds - uitbetaler?

 Er zijn 5 uitbetalers in Vlaanderen:

 • Fons (Famifed)
 • Infino (Acerta en Securex)
 •  KidsLife Vlaanderen (ADMB (Liantis), Group S en Horizon het Gezin)
 • MyFamily (Xerius)
 • Parentia (Partena, Attentia en Future Generations/ Mensura)

Indien u na 01.01.2019 een kind krijgt, kan u zelf de uitbetaler kiezen. Bij gebreke aan een keuze zal uw kind aangesloten worden bij Fons (publieke uitbetaler). 

Indien u geen kinderen meer krijgt na 01.01.2019 of uw gezinssituatie niet verandert, dan kan u pas vanaf 01.01.2020 veranderen van kinderbijslagfonds. Uw kinderbijslagdossier gaat automatisch over naar één van de 5 nieuwe uitbetalers.

 

Inwerkingtreding

Elk kind geboren vanaf 01.01.2019 valt onmiddellijk onder het nieuwe kinderbijslagsysteem.

Voor kinderen geboren voor 01.01.2019 blijven de oude basisbedragen behouden (incl. rang-en leeftijdstoeslag), maar zij kunnen wel onmiddellijk genieten van de schoolbonus, kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag. Voor diegenen die reeds zorgtoeslag of sociale toeslag kregen, blijft de oude regeling van toepassing.

Concreet betekent dit dat in één gezin kinderen zowel bijdragen kunnen ontvangen onder het oude en het nieuwe systeem.

 

Voor meer informatie kan u de FAQ raadplegen.

 

Bron: www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/kinderen/het-groeipakket.