Doelgroepvermindering ouderen - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - update

In ons artikel 'Aanpassing doelgroepvermindering ouderen vanaf 01.10.2016 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' werd u reeds ingelicht over de eerste fase van de hervorming van de doelgroepvermindering ouderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft toen van haar bevoegdheid gebruik gemaakt om een eigen doelgroepenbeleid uit te werken door enkele kleine wijzigingen m.b.t. de leeftijd en het refertekwartaalloon door te voeren.

De doelgroepvermindering van ouderen zal op termijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitdoven. Er zal daarbij een uitdoofscenario voorzien worden met een geleidelijke verstrenging van de voorwaarden inzake leeftijd en refertekwartaalloon. 

De tweede fase van het uitdoofscenario zou voorzien zijn voor 01.07.2017. Echter het besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  m.b.t. het uitdoofscenario is nog niet gepubliceerd.

Daarnaast zouden er ook nog andere hervormingen m.b.t. het doelgroepenbeleid op het programma staan, maar hier zijn verder nog geen details over bekend. 

 

Bron: Circulaire Federgon d.d. 02/02/2017, nr. 20170346/DB/mdbr.