Centrale aanvraag bij de RVA voor tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Vanaf 01.06.2018 worden een aantal KB’s m.b.t. de stelsel tijdskrediet en loopbaanonderbreking om een centrale indiening van de aanvragen bij de RVA mogelijk te maken.  De bedoeling van deze wijziging is om de afhandeling efficiënter te laten verlopen en de gebruiksvriendelijkheid van de RVA te verbeteren.

Momenteel is het zo dat een lokaal RVA-kantoor dat op korte tijd een groot aantal aanvragen ontvangt, al die aanvragen ook moet behandelen. Door de aanvragen op een centrale plaats te ontvangen en te verdelen kan we de afhandeling ervan versneld worden.  De bedoeling is dat de aanvragen in de toekomst op een centraal adres worden ingediend. De behandeling van de aanvragen wordt dan door het hoofdbestuur digitaal verdeeld over de verschillende lokale RVA-kantoren.

De RVA zal ook de formulieren aanpassen zodat het centrale adres hierop staat. Het beheerscomité van de RVA zal het model en de inhoud van de formulieren vastleggen.

 

Bron: KB 27 april 2018 tot wijziging van sommige koninklijke besluiten betreffende de stelsels van onderbreking van de beroepsloopbaan en van tijdskrediet inzake de gecentraliseerde indiening van de aanvragen loopbaanonderbreking en tijdskrediet, BS 22 mei 2018; Persbericht Minister van Werk Kris Peters.