Bijkomende verplichting voor de bouwsector bij detachering naar Frankrijk!

Voor werkgevers die behoren tot de bouwsector (de zogenaamde BTP sector) is er sinds 22 maart 2017 een bijkomende verplichting bij een detachering van werknemers naar Frankrijk. Deze werkgevers moeten immers een BTP-kaart (= professionele identificatiekaart) aanvragen voor elke werknemer die ze naar Frankrijk detacheren.

Deze extra verplichting is bedoeld als aanvullend middel tegen illegale arbeid op bouwplaatsen.

Uitgesloten beroepen 

Deze verplichting geldt niet voor de beoefenaars van bepaalde beroepen die op een bouwwerf aanwezig kunnen zijn:

 • architecten;
 • vastgoedexperten;
 • opmeters;
 • coördinator inzake veiligheid en gezondheid;
 • bezorgers;
 • werknemers van commerciële diensten;
 • werknemers van ondersteuningsdiensten;
 • stagiairs, op voorwaarde dat hun mentor bij controle de nodige documenten kan voorleggen die de hoedanigheid van stagiair aantonen.

 

BTP-kaart 

De BTP-kaart bevat de volgende gegevens:

 • naam, voornaam, geslacht;
 • geboorteplaats-en datum;
 • nationaliteit van de werknemer;
 • benaming, logo en ondernemingsnummer van de werkgever;
 • foto van de werknemer* en zijn statuut;
 • QR code;
 • datum van afgifte;
 • kaartnummer.

*Opgelet: de foto van de werknemer dient verplicht toegevoegd te worden. Zonder foto is het aanvraagdossier niet compleet en kan er geen BTP kaart afgeleverd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De BTP kaart  moet online aangevraagd worden  bij de Franse Bouwkas voor de aanvang van de werken en na het online indienen van de voorafgaande kennisgeving (SIPSI). De werkgever dient hiervoor een account aan te maken.  Er wordt een forfaitair bedrag per aangevraagde BTP kaart (10,80 euro) aangerekend.

Nadat de aanvraag verwerkt is, zal de kaart per post naar de desbetreffende onderneming verstuurd worden. Zodra de aangifte werd uitgevoerd, zal de werkgever een voorlopig individueel bewijs ontvangen ter afwachting van de officiële BTP kaart. Dit voorlopig individueel bewijs kan dan bij een eventuele controle voorgelegd worden

 

Geldigheidsperiode van de BTP-kaart 

De BTP-kaart is geldig:

 • tijdens de ganse duur van de arbeidsovereenkomst;
 • gedurende 5 jaar voor uitzendkrachten;
 • tijdens de detacheringsperiode voor gedetacheerde werknemers. Voor elke nieuwe detacheringsperiode dient er een nieuwe kaart aangevraagd te worden. Na afloop van de detachering stuurt de werkgever de kaart terug naar de bevoegde diensten.

 

Sancties 

Indien de werknemer bij controle door de arbeidsinspectie geen BTP kaart of voorlopig individueel bewijs kan voorleggen, riskeert de werkgever de volgende sancties:

 • 2.000 euro per niet-aangegeven werknemer;
 • 4.000 euro in geval van herhaling binnen het jaar na de eerste geldboete.

Het bedrag van de boete bedraagt max. 500.000 euro.

 

Bron: https://www.cartebtp.fr