Aanpak

Wij gaan voor de optimale flow

Transparantie. Daar draait het om. Om onze service te optimaliseren maken we onze interne processen heel zichtbaar. We organiseren tussentijdse feedbackmomenten, betrekken de klant maximaal en stellen onszelf continu in vraag. Zo verkorten we de doorlooptijd van elke opdracht.

Kanban

In onze Technology-afdeling hanteren we de Kanbanmethode. Deze vorm van organiseren is een systeem uit de just-in-timeproductie. Taiichi Ohno ontwikkelde dit systeem jaren geleden bij Toyota. Vandaag is het een simpel maar effectief systeem om onze dienstverlening te besturen en continu te verbeteren. De kracht ligt in het zichtbaar maken van de processen en het visualiseren van alle werk.

Stop starting, start finishing

Prato-teamleden gebruiken een kamerbreed bord waarop iedereen met kaartjes zichtbaar maakt waar hij mee bezig is. Multitasken? Niet bij Prato. We werken liever taak per taak af. Elke ochtend opnieuw houden we stand-up meetings van maximaal 15 minuten waarin we prioriteiten stellen en uitleg geven wat er staat te gebeuren. ‘To do’, ‘Doing’ en ‘Done’. Maar dan net iets gecompliceerder.

Blijven optimaliseren

Perfect? Bestaat niet. We zijn ervan overtuigd dat alles altijd beter kan. We optimaliseren de flow continu. Op een duurzame en doordachte manier. Bovendien betrekken we onze klant maximaal. Aan de hand van korte en snelle feedbackrondes zetten we onze neuzen in dezelfde richting. Zo vermijden we misverstanden en overtollige werkuren.

Meer info? Neem contact met ons op