Nieuws

28 december 2018

In 2019 zullen er enkele aanpassingen zijn van het regionale doelgroepenbeleid in Vlaanderen, Brussel en de Duitstalige gemeenschap.


28 december 2018

Onderneming met minstens 50 werknemers hebben een startbaanverplichting ter bevordering van de tewerkstelling van jongeren. Dit houdt in dat u er voor moet zorgen dat 3% van uw werknemers jonger is dan 26 jaar. Voor werkgevers uit de non-profitsector bedraagt dit 1,5%.


28 december 2018

De Wet op het Eenheidsstatuut (WES) heeft een nieuw sociaal passief ingevoerd ter compensatie van de hogere ontslagkost. Daar dit passief enkel mag aangelegd worden voor werknemers met minstens 5 jaren anciënniteit, heeft dit pas praktische uitwerking vanaf 2019.