Nieuws

13 maart 2018

In de nacht van zondag 25 maart 2018 wordt de klok weer één uur vooruit gedraaid van 2 uur naar 3 uur en schakelen we over op het zomeruur. De werknemers die gedurende deze nacht in de nachtdienst werken zullen dus één uur minder presteren.

CAO nr. 30 bepaalt hoe de bezoldiging van deze werknemers moet berekend worden.


12 maart 2018
Prato Elvive

Herinner je je het nieuwsbericht over onze loonmotor Elvive nog? We beloofden je regelmatig een update te geven.

De tijd is rijp. Technisch staat alles klaar. We zijn gestart met de dienstenchequebedrijven en voeden de nieuwe loonmotor volop.


28 februari 2018

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk brengt duidelijkheid over de arbeidsduurgrenzen die nageleefd moeten worden in het kader van een nieuwe arbeidsregeling.

Wat is een nieuwe arbeidsregeling?

De Wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen laat toe om de grenzen van de arbeidsduur zoals bepaald in Arbeidswet van 16 maart 1971 te overschrijden, zonder dat onmiddellijk overloon en/of inhaalrust verschuldigd is.