Sociaal-Juridisch

Mobiliteitsvergoeding PC 149.01 – nieuwe bedragen

By 29 maart 2019 No Comments

De mobiliteitsvergoeding is een forfaitair stelsel van terugbetaling van verplaatsingskosten dat toegekend wordt aan werknemers in paritaire comités waar de plaats van tewerkstelling niet vast is.  De betrokken werknemers worden tewerkgesteld op werven die verschillen van opdracht tot opdracht. Om de tijd van de verplaatsing naar de werf  die geen arbeidstijd is, te vergoeden werd de “mobiliteitsvergoeding” gecreëerd. Ook uitzendkrachten die tewerkgesteld worden in de betrokken sectoren en op mobiele werkplaatsen hebben recht op een mobiliteitsvergoeding.

Met ingang van 01.02.2019 werden de bedragen van de mobiliteitsvergoeding in PC 149.01 aangepast:

Vergoeding Bedrag vanaf 01.02.2018 Bedrag vanaf 01.02.2019
Openbaar vervoer volledige terugbetaling volledige terugbetaling
Eigen vervoermiddel 0,2679 EUR per kilometer 0,2739 EUR per kilometer
Voertuig werkgever 0,1161 EUR per kilometer 0,1187 EUR per kilometer
Chauffeursvergoeding 0,1316 EUR per kilometer 0,1316 EUR per kilometer

De mobiliteitsvergoeding wordt toegekend aan arbeiders in die zich van hun woonplaats naar een werf begeven of van de zetel van de onderneming of de ophaalplaats naar een werf gevoerd worden voor zover deze werf niet de aanwervingplaats van de arbeiders is.

Indien de zetel van de onderneming niet enkel fungeert als ophaalplaats, maar dat er tevens arbeid wordt geleverd dan dient de arbeidstijd verloond te worden. Voor het vervoer naar de werf geldt enkel de mobiliteitsvergoeding.

De vergoeding is pas verschuldigd vanaf een minimumafstand van 5 kilometer. Bij combinatie van meerdere voertuigen wordt de vergoeding per voertuig vastgesteld en toegekend.

Als chauffeur wordt beschouwd elke arbeider die met een bedrijfsvoertuig minimum 1 medepassagier vervoert.

 

Bron: CAO van 27.09.2017 betreffende de vervoerskosten, 142852/CO/149.01.