Sociaal-Juridisch

Nieuwe bedragen loonbeslag en loonoverdracht 2019

By 31 januari 2019 februari 28th, 2019 No Comments

Jaarlijks wordt het voor loonbeslag of loonoverdracht vatbaar gedeelte van het loon geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe grenzen voor loonbeslag en loonoverdracht waarmee men rekening dient te houden.

1. Beroepsinkomsten

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden de volgende grens bedragen:

Maandelijks loon  Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.128 EUR 0%
1.128 – 1.212 EUR 20%
1.212 – 1.337 EUR 30%
1.337 – 1.462 EUR 40%
> 1.462 EUR 100%

 

2. Vervangingsinkomen

Voor inkomsten uit andere activiteiten dan vermeld bij punt 1 gelden onderstaande grens bedragen. Het gaat hier onder andere om pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte uitkeringen,… Indien uw werknemer bijvoorbeeld deeltijds werkt en deeltijds een uitkering ontvangt, dan is deze uitkering vatbaar voor beslag of overdracht rekening houdend met onderstaande grens bedragen.

Maandelijks loon  Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.128 EUR 0%
1.128 – 1.212 EUR 20%
1.212 – 1.462 EUR 40%
> 1.462 EUR 100%

 

3. Vermindering kind ten laste

Het voor beslag of overdracht vatbare bedrag kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Dit bedrag is vastgesteld op 70 euro per kind ten laste.

Toegelaten eigen inkomsten kind ten laste
Samenwonende 3.189 euro
Alleenstaande 4.607 euro
Gehandicapt kind 5.841 euro

 

Bron: KB van 16 december 2018 tot uitvoering van artikel 1409§ 2 van het Gerechtelijke Wetboek, BS 28 december 2018. 

Leave a Reply