Sociaal-Juridisch

Verlenging pensioenpremies

Door 27 december 2018 maart 13th, 2019 No Comments

In bepaalde sectoren hebben uitzendkrachten recht op een “pensioenpremie”  boven op hun brutoloon. Dit is het geval in sectoren waar de klant-gebruiker voor zijn vaste werknemers een bijdrage stort in het sectoraal fonds voor het aanvullend pensioen, terwijl de uitzendkrachten niet kunnen participeren aan de voordelen van dit fonds.

In PC 207 en PC 116 werd er op 17 december 2018 een sectorale cao afgesloten voor de verlenging van de pensioenpremies t.e.m. 31 december 2019.

Sector PC Pensioenpremie te betalen door de uitzendbureaus Vervaldatum CAO van
Chemische nijverheid 116 0,63% 31 december 2019 17/12/2018
Chemische nijverheid 207 0,16% 31 december 2019 17/12/2018