Sociaal-Juridisch

Inzetbaarheidsbijdragen – Update

Door 26 december 2018 maart 13th, 2019 No Comments

De wet op het eenheidsstatuut heeft de sectoren opgelegd om tegen uiterlijk 1 januari 2019 een cao te sluiten waarin wordt voorzien dat een werknemer die ontslagen wordt en recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken, een ontslagpakket krijgt, waarbij 1/3e van de opzeggingstermijn wordt ingevuld met inzetbaarheidsmaatregelen.

De wet voerde ook bijkomende RSZ-bijdragen in die verschuldigd zijn op het loon betaald tijdens de opzeggingstermijn of de corresponderende opzeggingsvergoeding die 26 weken overschrijdt, in geval van niet toepassing van de 1/3 maatregel.

  • werkgeversbijdrage van 3%
  • werknemersinhouding van 1%

Er zijn hieromtrent geen sectorale cao’s afgesloten.

De RSZ zal waarschijnlijk oordelen dat de hierboven vermelde bijzondere bijdragen niet verschuldigd zijn indien er geen sectorale cao werd afgesloten.

 

Bron: artikel 39ter wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; artikel 38, §3quaterdecies wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.