Nieuws

03 augustus 2017

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk voorziet de mogelijkheid om een uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur te sluiten.  De uitzendarbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur wordt gesloten tussen het interimkantoor en de uitzendkracht met het oog op het uitvoeren van wisselende opdrachten van tijdelijke aard bij verschillende gebruikers.


01 augustus 2017

Op 13 juli 2017 werd er een wetsvoorstel ingediend ter wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen. 

De bedoeling van het wetsvoorstel is om gebruikers de mogelijkheid te geven om uitzendkrachten, die langer dan 3 maanden bij het aan het werk zijn, stemrecht te geven bij de sociale verkiezingen in de onderneming. Op die manier worden deze uitzendkrachten als volwaardige werknemers beschouwd en krijgen ze medebeslissingsrecht over de arbeidsvoorwaarden die ook op hen van toepassing zijn. 


01 augustus 2017

In eerdere artikels “premie langdurig werkzoekenden Vlaanderen vanaf 2017!” en “premie langdurig werkzoekenden Vlaanderen-update” kondigden we aan dat werkgevers voor aanwervingen van langdurig werkzoekenden in een vestiging gelegen in het Vlaams gewest onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op een premie, de zogenaamde aanwervingsincentive.