Nieuws

26 juni 2017

Vanaf 1 juli 2017 is er een nieuw maximumbedrag van de forfaitaire kilometervergoeding van toepassing.

Het nieuwe bedrag stijgt voor de periode van 01.07.2017 t.e.m. 30.06.2018 van 0,3363 euro per kilometer naar 0,3460 euro per kilometer.

Indien het bedrag van de kilometervergoeding onder het nieuwe maximumbedrag blijft en voor zover de vergoeding werkelijke kosten dekt, zal deze vergoeding beschouwd worden als een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever door de fiscus en de RSZ.


26 juni 2017

In navolging van Vlaanderen en Brussel is ook Wallonië van start gegaan met een nieuw doelgroepenbeleid. De doelstelling is een grondige herschikking en vereenvoudiging en een transparanter wettelijk kader.

De focus van de nieuwe steunmaatregelen, die ingaan vanaf 1 juli 2017, ligt op drie specifieke doelgroepen:

  • jonge laag- en middelmatig geschoolde werkzoekenden (-55 jaar);
  • langdurig werklozen;
  • ouderen (55-plussers);

Daarnaast wordt een nieuwe vorm van arbeidsovereenkomst ingevoerd in het Waals Gewest, het inschakelingscontract.


26 juni 2017

CAO nr. 43 m.b.t. het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen werd vanaf 01.06.2017 met 2% geïndexeerd.

CAO nr. 43   
werknemers 18 jaar en ouder  1.562,59 euro
werknemers van 19 jaar en ouder + 6 maanden in dienst   1.604,06 euro
werknemers van 20 jaar + 12 maanden anciënniteit   1.622,48 euro