Nieuws

10 maart 2017

De verschillende maatregelen die opgenomen zijn in de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk moeten een antwoord bieden op de vraag hoe de competitiviteit van de Belgische arbeidsmarkt verbeterd kan worden, de jobs van werknemers werkbaar en de arbeidsmarkt wendbaar. De Wet Werkbaar en Werkbaar werk wil ook de balans tussen werk en privéleven waarborgen zodat meer mensen de mogelijkheid hebben hun werk met hun gezin of huishouden te combineren.

De verschillende maatregelen vindt u hieronder in een notendop.

 


07 maart 2017

In ons artikel 'Premie langdurig werkzoekenden Vlaanderen vanaf 2017!' informeerden wij u reeds over de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werklozen. 

Werkgevers kunnen voor aanwervingen van langdurig werkzoekenden in een vestiging gelegen in het Vlaamse Gewest vanaf 01.01.2017 aanspraak maken op een premie indien de volgende voorwaarden voldaan zijn: 


07 maart 2017

In de media circuleerden verschillende berichten met betrekking tot de afschaffing van de ecocheques naar aanleiding van het wetsvoorstel dat op 01.02.2017 werd ingediend.

Dit wetsvoorstel voorziet de vervanging van de ecocheques door een nettovergoeding ('ecovergoeding'). Het zou daarbij de bedoeling zijn dat de toepassingsvoorwaarden hetzelfde blijven

In het wetsvoorstel wordt 01.01.2018 voorzien als datum van inwerkingtreding.