Nieuws

05 december 2016

Vanaf 1 januari 2017 zou de RSZ vermindering voor de aanwerving van de 3e tot de 6e werknemer versterkt worden. Een ontwerp KB voorziet immers een verhoging van de forfaits en de duur van de toegekende verminderingen voor de 3e tot de 6e werknemer. 

De regering wil op deze manier kleine werkgevers (KMO's) aanmoedigen om aan te werven. 


05 december 2016

Naar aanleiding van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar kan u aan uw werknemers een geschenk toekennen. Indien bepaalde voorwaarden voldaan zijn, dan zullen deze geschenken (geschenk in natura, geschenkcheques, ....) niet aanzien worden als loon Dit betekent dat ze  niet onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen noch aan belastingen. De regels op sociaal en fiscaal vlak lopen echter niet volledig gelijk.

 


05 december 2016

Aanvraag terugbetaling educatief verlof 

De aanvragen tot terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen die betrekking hebben op de dagen en uren van het betaald educatief verlof moeten worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd.