Nieuws

11 januari 2018
Prato Release Update

De eerste Prato Release Update van 2018 gaat door op donderdag 1 maart op de Corda Campus in Hasselt

Wat mag u verwachten?

Op basis van de Release Notes worden op deze dag alle nieuwe functionaliteiten (PratoFlex 1.37, 1.38, 1.39, 1.40  en HiAnt 6.70), aanpassingen en belangrijke bug fixes besproken en toegelicht.  Maar er wordt vooral getoond welke impact ze hebben op het dagelijks gebruik van onze software. Uiteraard voorzien we voldoende tijd voor al uw vragen en opmerkingen. 


27 december 2017

Een van de maatregelen van het zomerakkoord was de uitbreiding van de mogelijkheid om een beroep te doen op het systeem van flexi-jobs naar andere sectoren dan deze van de horeca en voor gepensioneerden. 


27 december 2017

Vanaf 01.01.2018 zullen werkgevers die geconfronteerd worden met tijdelijke werkloosheid wegens staking of lock-out onderworpen zijn aan een bijkomende verplichting. 

In het werkloosheidsbesluit werden immers procedureregels toegevoegd m.b.t. tijdelijke werkloosheid bij staking of lock-out.

Werkgevers zullen er toe gehouden zijn een elektronische mededeling te verrichten aan de RVA indien de tijdelijke werkloosheid het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een staking of een lock-out.