Nieuws

19 juni 2018

Na 'Student@work' en 'Horeca@work' heeft de RSZ een nieuwe onlinedienst 'Green@work' gelanceerd voor gelegenheidsarbeid in de tuinbouwsector. Via deze onlinedienst kunnen werkgever in de tuinbouwsector nagaan hoeveel dagen er voor een potentiële gelegenheidswerknemer al gereserveerd werden en hoeveel dagen deze nog overheeft.


19 juni 2018

Vanaf 1 juli 2018 is er een nieuw maximumbedrag van de forfaitaire kilometervergoeding van toepassing.

Het nieuwe bedrag stijgt voor de periode van 01.07.2018 t.e.m. 30.06.2019 van 0,3460 euro per kilometer naar 0,3573 euro per kilometer.

Indien het bedrag van de kilometervergoeding onder het nieuwe maximumbedrag blijft en voor zover de vergoeding werkelijke kosten dekt, zal deze vergoeding beschouwd worden als een niet-belastbare terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever door de fiscus (max. 24.000 km/ jaar) en de RSZ.

 


19 juni 2018

Sinds 2014 hadden volledig werklozen reeds de mogelijkheid om gebruik te maken van de elektronische toepassing voor het invullen van hun controlekaart C3 (webversie via de website van de RSZ). Met de elektronische controlekaart volledige werkloosheid kan men online arbeidsdagen, ziektedagen, vakantiedagen en andere niet-vergoedbare dagen van de lopende werkloosheidsmaand invullen. Op het einde van de maand vraagt de werkloze met de kaart elektronisch de uitbetaling aan bij zijn uitbetalingsinstelling.