Nieuws

14 oktober 2016
NPS

Hoe we weten dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening? Lange vragenlijsten of telefonische enquêtes zijn niet aan ons besteed. Prato meet de klantentevredenheid met behulp van een efficiënte tool: Net Promotor Score.

Net Promotor Score (of kortweg NPS) is een krachtig instrument waarmee we met amper één vraag de klantentevredenheid meten. De ultieme vraag luidt: ‘In welke mate zou u – op een schaal van 0 tot 10 - Prato aanbevelen?’


12 oktober 2016

In het kader van de 6e staatshervorming zijn de Gewesten bevoegd geworden voor een aantal doelgroepverminderingen van sociale zekerheidsbijdragen. Dit heeft tot gevolg dat er een regionaal doelgroepenbeleid uitgewerkt kan worden waarbij er rekening gehouden wordt met de gewestelijke arbeidsmarkt.

In ons artikel ‘Vlaams doelgroepenbeleid: overzicht’ hebben wij u al geïnformeerd over het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid.


11 oktober 2016
Prato les PXL

Prato geeft les in PXL

Wouter Groeneveld, ontwikkelaar bij Prato, gaf aan de laatstejaars informatica van PXL uitleg over ‘clean code’. De studenten vonden het verhelderend en ook de docent was enthousiast. Want software die ‘netjes’ geschreven is, komt op de werkvloer goed van pas.

Software bestaat uit regels code met instructies voor de computer. Voor de leek lijkt het een eindeloze wirwar met allerhande exotische tekens, spatiëringen en abstracte formuleringen. Code laat zich nu eenmaal niet lezen als een spannende roman.