Nieuws

09 januari 2017
ASR

Vanaf begin 2017 moeten weer een aantal nieuwe scenario’s van Aangifte Sociale Risico’s (ASR) verplicht digitaal doorgestuurd worden. Als u nog niet beschikt over de ASR-module van Prato, dan is nu allicht een geschikt moment. De module sluit aan bij uw vertrouwde software - HiAnt of PratoFlex. Ze effent het digitale pad en verlicht de routines van het dagelijkse kantoorwerk.


06 januari 2017
KeyNote

Op vraag van velen onder onze klanten nemen we de draad terug op om de vroegere ‘Release Note Parties’ opnieuw leven in te blazen vanaf 2017. We hebben dan ook meteen beslist om er een nieuwe naam aan te geven: Prato Release Update

Data en locatie

De updates worden 4x per jaar georganiseerd waarvan de eerste gepland is op donderdag 2 maart 2017 (NL) en vrijdag 3 maart (FR). We laten deze eerste updates plaatsvinden op de Corda Campus te Hasselt. 


22 december 2016

De RSZ  neemt vanaf 1 januari 2017 een belangrijk deel van de opdrachten over van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) 

De bevoegdheden van DIBISS die betrekking hebben op de lokale sociale zekerheid (provinciale en plaatselijke besturen), gaan op die datum dan ook over naar de RSZ: 

  • de inning van de socialezekerheids-,  pensioen- en conventionele bijdragen van de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten;

  • de overzeese sociale zekerheid;