Nieuws

29 augustus 2016
E-facturatie

Overheden en bedrijven kiezen almaar vaker voor de digitale weg. Die is duurzaam, efficiënt, kostenbesparend en snel. Zo wil de Vlaamse overheid vanaf 2017 de elektronische facturatie voor haar leveranciers standaardprocedure maken. Bij Prato volgen we dit alles op de voet en we zijn benieuwd naar uw visie in deze digitale ontwikkelingen.


22 augustus 2016
NPS

Hoe we weten dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening? Lange vragenlijsten of telefonische enquêtes zijn niet aan ons besteed. Prato meet de klantentevredenheid met behulp van een efficiënte tool: Net Promotor Score.

Net Promotor Score (of kortweg NPS) is een krachtig instrument waarmee we met amper één vraag de klantentevredenheid meten. De ultieme vraag luidt: ‘In welke mate zou u – op een schaal van 0 tot 10 - Prato aanbevelen?’


16 augustus 2016
sociaaljuridisch

Wetten, sociale reglementeringen, juridische kwesties ... Ze veranderen voortdurend. Blijft u niet bij de zaak? Dan zijn de gerechtelijke en financiële gevolgen vaak niet mals. Gelukkig heeft Prato een team van ervaren juristen in huis. Deze adviseurs volgen de veranderingen in de wetgeving op de voet en vertalen ze voor u naar dagelijks praktisch gebruik.