Nieuws

24 april 2018

Werkgevers uit de bouwsector kunnen zich best voorbereiden op de inspectieronde die in mei georganiseerd wordt door de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW). Tijdens deze inspectieronde zal worden nagegaan of de werven voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en welzijnswetgeving.

 

Lees meer

11 april 2018
Prato Release Update

Donderdag 24 mei vindt de volgende Prato Release Update plaats. Het wordt er deze keer weer één in XL formaat! Het event zal doorgaan in het Van Der Valk Hotel in Nazareth (Gent).
 

Wat mag u verwachten?

In de voormiddag worden op basis van de Release Notes alle nieuwe functionaliteiten (PratoFlex 1.41, 1.42, 1.43 en HiAnt 6.71), aanpassingen en belangrijke bug fixes besproken en toegelicht.

Lees meer

29 maart 2018

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk heeft een kader uitgewerkt voor het toepassen van anonieme praktijktesten als methode voor het vaststellen van inbreuken inzake discriminatie.

Lees meer