Nieuws

28 juli 2016

Indien uw werknemer tijdens een vakantie- of ziekteperiode klein verlet inroept, bent u dan verplicht om dit toe te staan?

Klein Verlet 

Werknemers hebben het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van hun normaal loon, ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen (familiegebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen en burgerlijke opdrachten). 


27 juli 2016

In Vlaanderen is men vanaf 1 juli 2016 van start gegaan met een nieuw doelgroepenbeleid. Met de nieuwe maatregelen wil de Vlaamse overheid het aanwerven en het aan het werk houden van bepaalde werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt bevorderen. Daarnaast wilde men het doelgroepenbeleid ook vereenvoudigen. 

 

Nieuwe doelgroepverminderingen vanaf 1 juli 2016

Vanaf 1 juli 2016 focust het Vlaamse doelgroepenbeleid zich slechts op 3 doelgroepen:


22 juli 2016

Sinds 1 juli 2016 is Actiris bevoegd voor de afgifte van de activakaarten aan de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (aanvraagformulier). 

Indien u reeds beschikt over een kaart die nog steeds geldig is, maar die werd afgeleverd door de RVA voor 1 juli 2016, dan blijft deze kaart geldig tot aan de vervaldatum. U dient dus geen nieuwe aanvraag te richten tot Actiris, maar kan u huidige kaart gewoon behouden.