Nieuws

15 oktober 2018
Prato Release Update

 

De laatste Prato Release Update van het jaar gaat door op donderdag 6 december in De Vesten (Laakdal). Het wordt er deze keer weer één in XL formaat!

Omdat Sinterklaas die dag verjaart en dus cadeautjes uitdeelt, is deze Prato Release Update helemaal gratis.

 


28 september 2018

Het mobiliteitsbudget zou op 1 oktober 2018 in werking treden en een aanvulling zijn op de “cash-for-car” regeling, ook wel genoemd de mobiliteitsvergoeding. Het wetsontwerp werd op 26 juli 2018 goedgekeurd in de Ministerraad maar tot op heden is er geen definitief wetgevend kader. Het is momenteel niet duidelijk wanneer deze maatregel in werking zal treden.


28 september 2018

Voor jonge werknemers is onder bepaalde voorwaarden geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen betaald of toegekend tijdens de maanden oktober, november of december. Als werkgever is het belangrijk om hierbij rekening te houden bij de loonverwerking.