Nieuws

12 mei 2017

In ons artikel 're-integratie langdurig zieken' informeerden we u reeds over de nieuwe reglementering m.b.t. het re-integratietraject met het oog op de begeleiding van langdurig arbeidsongeschikte werknemers naar een tijdelijk of definitief aangepast werk of ander werk en de socioprofessionele re-integratie

In dit kader werden er twee re-integratietrajecten uitgewerkt:


12 mei 2017

Ingevolge het Koninklijk Besluit van 23 maart 2017 is er een wijziging op komst m.b.t. het aantal bijkomende uren dat een deeltijdse werknemer mag presteren zonder dat er overloon verschuldigd is. Deze zogenaamde kredieturen zullen vanaf 1 oktober 2017 voor deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster uitgebreid worden naar 168 uren.


09 mei 2017
GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR), het is een “hot topic” geworden. 25 mei 2018 staat dan ook met een groot uitroepteken gemarkeerd in onze agenda’s. En terecht, want vanaf die datum treedt de nieuwe privacywetgeving in werking. Is uw bedrijf voorbereid?