Nieuws

24 oktober 2016
CheqPoint

Vervangingsmodule voor cheQpoint

De vervangingsmodule voor CheQpoint is grondig bijgewerkt. Vanaf nu kunt u in uw dienstenchequebedrijf nog sneller een perfecte match vinden als een poetshulp plots uitvalt.

U laat uw klanten niet in de kou staan. Als een poetshulp zich bijvoorbeeld ziek meldt, zetten uw medewerkers alle zeilen bij om snel een geschikte invaller te vinden. De vervangingsmodule in CheQpoint is daarbij een vrijwel onmisbare digitale hulp.


14 oktober 2016
NPS

Hoe we weten dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening? Lange vragenlijsten of telefonische enquêtes zijn niet aan ons besteed. Prato meet de klantentevredenheid met behulp van een efficiënte tool: Net Promotor Score.

Net Promotor Score (of kortweg NPS) is een krachtig instrument waarmee we met amper één vraag de klantentevredenheid meten. De ultieme vraag luidt: ‘In welke mate zou u – op een schaal van 0 tot 10 - Prato aanbevelen?’


12 oktober 2016

In het kader van de 6e staatshervorming zijn de Gewesten bevoegd geworden voor een aantal doelgroepverminderingen van sociale zekerheidsbijdragen. Dit heeft tot gevolg dat er een regionaal doelgroepenbeleid uitgewerkt kan worden waarbij er rekening gehouden wordt met de gewestelijke arbeidsmarkt.

In ons artikel ‘Vlaams doelgroepenbeleid: overzicht’ hebben wij u al geïnformeerd over het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid.